Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Доделени средства во висина од 5 милиони денари на општина Новаци од Министерството за животна средина и просторно планирање

Градоначалникот Љубе Кузманоски го потпиша Договорот за доделување на средства во висина од 5.154.590 денари со Министерството за животна средина и просторно планирање кои ќе бидат искористени за финансирање на 7 нови проекти и тоа:-Изградба на тротоари во с.Далбеговци -Изградба на тротоари во с.Долно Агларци-Изградба на атмосферска канлизација во с.Горно Агларци-Изградба на пешачка патека во с.Старавина-Изградба на тротоари во с.Градешница-Изградба н брана во с.Брод -Партерно уредување во с.ЖивојноЗа сите овие планирани проекти веќе во тек се тендерски постапки и истите ќе бидат реализирани во текот на летната градежна сезона.Станува збор за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енргија од фосилни горива како наменски дотации како и по Програмата за унапредување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во Општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content