Nov 01

Известување за носење на Буџет за 2020

Почитувани, општина Новаци ве повикува за свои сугестии, предлози и мислења по однос на донесувањето на Буџетот за 2020 година. Известувањето го имате ТУКА.

Oct 08

Јавен повик

Почитувани, јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за општина Новаци го имате ТУКА.

Mar 28

Изјава за втора фаза фискална децентрализација

Изјава за втора фаза децентрализација

Nov 14

Работен состанок со претседателите на Месните заедници од општина Новаци

Работен состанок со претседателите на Месните заедници од општина Новаци во пресрет на креирањето на Буџетот на општина Новаци за 2020 година .

Заедно работиме во креирањето и исполнувањето на стратешките цели и приоритети ,бидејќи интересите на граѓаните ни се во преден план.

Nov 12

ОТЧЕТ 2018/2019 -ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЉУБЕ КУЗМАНОСКИ

ДВЕ ГОДИНИ ВО СЛУЖБА НА ГРАЃАНИТЕ

ДВЕ ГОДИНИ ОПШТИНА НОВАЦИ Е НА ПРАВ ПАТ Read the rest of this entry »

Nov 07

ОПШТИНА НОВАЦИ ЗЕЛЕНИОТ ОТПАД ЌЕ ГО ПРЕТВОРА ВО БИОМАСА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ,ЌЕ СЕ ФОРМИРА И КЛАСТЕР ЗА БИОМАСА

Општина Новаци успешно ја реализира дводневната работилница за формирање на Кластер за биомаса со партнерите од Република Грција во рамките на проектот AGROWCHEN-одржливо менаџирање со агро-отпадот за загревање на руралните средини. Проектот е финансиран од ИНТЕРЕГ ИПА програмата за погранична соработка помеѓу двете соседни држави. Read the rest of this entry »

Nov 06

ЧЕТВРТ ПРОЕКТЕН СОСТАНОК ОД ИНТЕРЕГ ИПА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СО БИОМАСА

Општина Новаци , во рамките на проектот aGROWchain , финансиран од Интерег ИПА Програмата за погранична соработка “Грција – Република Северна Македонија 2014-2020” е дел од четвртиот проектен состанок и работилница за формирање на КЛАСТЕР за биомаса со партнерите од Р.Грција .

Целата на состанокот е да се види до каде е имплементацијата на проектот “Одржливо менаџирањена агро-отпадот за загревање на руралните средини” и што се е направено со буџетот со кои располагаат партнерите Read the rest of this entry »

Nov 04

Во Општина Новаци вложени над 32 милиони денари во патна инфарструктура

Општина Новаци ја подобрува патната инфарструктура преку искористување на средствата од Програмата за финансиска поддршка  на руралниот развој  од 2018 преку подготвени проекти кои се реализираа во 2019 г .Од оваа програма Општина Новаци искористи над  32.000.000 денари инвестирајќи ги средствата во Изградба на Локален пат Р511 –крстосница- с.Старавина-с.Будимерци  до манастирот  Св.Атанас – с.Старавина во должина од 811 метри.  Реконструкција на локален пат до населено место с.Тепавци во должина од 3 км ( вредност 19 милиони денари ) како и Изработка на урбанистичка планска документација  за с.Новаци , с.Рибарци,.с.Будимирци , с.Градешница,. с.Гермијан .Општина Новаци ги искористи средствата по сите три мерки 321, 322 и 323 од Програмата за рурален развој . Read the rest of this entry »

Oct 30

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ Р511-КРСТОСНИЦА С.СТАРАВИНА-С.БУДИМЕРЦИ ДО МАНАСТИР СВ.АТАНАС С.СТАРАВИНА

должина 811 метри
средства 4.601.062 денари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
мерка 323 -зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја
изведувач-СВ ИНВЕСТ Дооел Битола

Го развиваме и унапредуваме манастирскиот туризам

Oct 28

ИЗГРАДБА НА ВОДОПОИЛО ВО С.РАПЕШ

✅средства од Министерство за животна средина и просторно планирање
✅по програма за распределба на средства остварени по основ на надоместок за произвоство на енергија од фосилни горива
✅по програма за управување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2019г

Изведувач на градежните работи -Интер Триунф Дооел Битола

Ги реализираме барањата на граѓаните.

Oct 25

Известување за доделување на договор за јавна набавка – Улично осветлување

Почитувани, известувањето за доделување на договор за јавна набавка за јавно приватно партнерство за реализација на проект Модернизација на улично осветлување на општина Новаци можете да го најдете ТУКА, додека одлуката на линкот ТУКА.

Oct 25

“ВЕЧЕР НА ПРИЈАТЕЛСТВО ” ОПШТИНА НОВАЦИ 🇲🇰ОПШТИНА ДУГИ РАТ 🇭🇷

Во знак на долгогодишното пријателство збратимените општини, Новаци и Дуги Рат од Р.Хрватска организираа заеднички културно-уметнички концерт “Вечер на пријателство” кој се одржа во општинската сала во Новаци .
На фолклорната вечер присуствуваше градоначалникот на општина Новаци Љубе Кузманоски како општина домаќин на настанот , градоначалникот на општина Дуги Рат од Р.Хрватска Јерко Роглич, претседателот на Фолклорната федерација на Македонија -ЦИО г-дин Антонио Димитровски , претседателот на хрватскиот центар и македонско-хрватското друштво Марко Марулич од Битола г-дин Бранко Маретич , гости од локалната самоуправа и совет од Дуги Рат како и фолклорни друштва КУД НОВАЦИ од Новаци , КУД Илинден од Битола и КУД Далмација од Сплит . Read the rest of this entry »

Older posts «

css.php