Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известувања

Известување за средства исплатени за физички лица изложени на социјален ризик, ризици по здравјето и припадници на категории на лица со посебни потреби во 2022 година

АНКЕТА ЖИТЕЛИ О.НОВАЦИ

Почитувани жители,

Општина Новаци започна со изработка на Стратегија за локален економски развој.

Вашето мислење е многу важно за изработка на квалитетен документ со цел да ја видиме реалната слика како општината се перцепира од страна на нејзините жители.

Затоа на следниот линк ве молиме да го пополните анкетниот прашалник.

https://s.surveyplanet.com/2sf1bcrp

Известување за Јавен увид – Јавна расправа

Почитувани жители на општина Новаци, ве известуваме дека почнувајќи од 24.06.2022 до 26.07.2022, секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот, Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за проект – Урбанистички план вон населено место за Изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувака и помалку загадувачка индустрија, ќе биде достапен за јавен увид. Целосното известување како и соодветната документација ги имате во продолжение:

Нацрт извештај за стратегиска оцена на живоната средина

Известување за настан – Центар за поддршка на згрижувачки семејства

Почитувани жители, ве информираме дека Министерство за Труд и Социјална политика, во соработка со Центар за поддршка на згрижувачки семејства – Битола, на ден 24.06.2022 со почеток во 18:30 часот, на плоштад Магнолија, организираат настан – Подај рака и промени живот! СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ.

Back to top
Skip to content