Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известувања

Известување за Јавен увид – Јавна расправа

Почитувани жители на општина Новаци, ве известуваме дека почнувајќи од 24.06.2022 до 26.07.2022, секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот, Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за проект – Урбанистички план вон населено место за Изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувака и помалку загадувачка индустрија, ќе биде достапен за јавен увид. Целосното известување како и соодветната документација ги имате во продолжение:

Нацрт извештај за стратегиска оцена на живоната средина

Известување за настан – Центар за поддршка на згрижувачки семејства

Почитувани жители, ве информираме дека Министерство за Труд и Социјална политика, во соработка со Центар за поддршка на згрижувачки семејства – Битола, на ден 24.06.2022 со почеток во 18:30 часот, на плоштад Магнолија, организираат настан – Подај рака и промени живот! СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА ДОСТАВА НА БАРАЊА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ

После серијата земјотреси на ден 09.01.2022 година, се повикуваат жителите на општината кои претрпеле штета, да поднесат барање за проценка на штета во архивата на Општина Новаци до соодветната комисија за проценка на штети.

Во прилог на барањето потребно е да се достави:

-имотен лист на име на барателот/доказ за сопственост,

-фотографии од штетата

-копија од лична карта и

-копија од трансакциска сметка.

Врз основа на доставените барања, комисијата од Општина Новаци, ќе излези на терен, ќе направи увид и ќе ја утврди фактичката состојба на објектите по што ќе биде соодветно постапено согласно препораките на Владата за евентуален надомест на штетите.

Барањата можат да се доставуваат од Вторник 11.01.2022 до Четврток 27.01.2022 од 07.30 до 15.30 часот во архивата на Општина Новаци.

Известување формирање на партиципативно тело во областа на урбанизмот

Почитувани, подолу го имате известувањето за продолжување на рокот за пријавување во врска со Јавниот оглас за формирање на партиципативното тело во областа на урбанизмот.

Back to top
Skip to content