Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Стевче Стевановски

Градоначалник

Стевче Стевановски е роден во Добромири, Општина Новаци, каде што и живее со својата сопруга и трите деца. По професија е дипломиран земјоделски инженер – агроном, магистрант на насоката Производство на тутун на институтот за тутун во Прилеп. Стевче има богато работно искуство, а од 2015 година работи како советник за локална инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина во Општина Новаци. Станува Градоначалник на општина Новаци на Локалните Избори во 2021 година.

Back to top
Skip to content