Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Повик за поднесување на понуди – Специјално возило за собирање на смет, контејнери и канти

Почитувани, во документот прикачен подолу можете да го најдете повикот на општина Новаци за набавка на Специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти. Поднесувањето на понуди ќе се спроведе преку процедурите за национално конкурентно наддавање (NCB), како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA кредити (од Јануари 2011 година).

Back to top
Skip to content