Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на општина Новаци за 2020 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Back to top
Skip to content