Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за Јавен увид – Фотонапоснки панели до 7.2 MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино

Почитувани, почнувајќи од 20.02.2024 година па се до 07.03.2024 година, ќе има јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност од 7.2 MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино, Општина Новаци. Соопштението и Урбанистичкиот проект ги имате подолу:

Back to top
Skip to content