Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ГОРНО И ДОЛНО АГЛАРЦИЗавршена е изградбата на атмосферската канализација за селата Долно и Горно Агларци во должина од 600 метри, преку програмата за Фосилни горива од Министерството за животна средина и просторно планирање.

„Денес направив увид во изградената атмосферска канализација во должина од 255 метри за Горно Агларци и 305 метри за Долно Агларци.  Ваквите проекти се од особена важност за жителите на нашата општина како превенција и заштита од поплави, имајќи поредвид дека нашата општина и воопшто Пелагонија се подрачја кои се често склони на вакви  несакани природни непогоди. “ рече Стевче Стевановски, градоначалник на Општина Новаци.

Вредноста на овие проекти изнесува 771.359,00 денари за Горно додека 926 506,00 денари за Долно Агларци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content