Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Александар Канзуровски

Александар Канзуровски

Член на Советот на општина Новаци

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата

Образование: ССС Техничко училише, електротехника енергетика

Вработен во РЕК Битола

Back to top
Skip to content