Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Документи

Записници 2024 година

Attachments

Read More

Одлуки и извештаи 2024 година

Attachments

Read More

Програми ЛЕР 2024

Attachments

Read More

Програми Јавни дејности 2024

Attachments

Read More

Службен гласник 2024 година

Attachments

Read More

Трет квартал 2023 година

Attachments

Read More

Насоки за подготвување на Буџетите на единиците на локалната самоуправа за 2024 година

Attachments

Read More

2023 година

Attachments

Read More

2022 година

Attachments

Read More

Back to top
Skip to content