Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавна дискусија на тема „Подобрување на активните мерки за младинско вработување” во Новаци

Коалиција на младински организации СЕГА, го имплементира проектот „Подобрување на активните мерки за младинско вработување” кој е финансиран и поддржан од Национална агенција за образовни програми и мобилност во Република Северна Македонија преку програмата Еразмус+ Клучна Акција 3, Структурен дијалог помеѓу млади и донесувачи на одлуки. Проектот се спроведува во периодот од 01 март 2021 до 30 октомври 2021 година. Овој проект е силно поврзан со решавање на невработеноста на младите, со посебен фокус на вклучување на маргинализираните групи, во согласност со приоритетите на Еразмус+ програмата и националните приоритети на Република Северна Македонија.Целта на проектот е да се идентификуваат потребите за зајакнување на постојните политики и активни мерки за вработување на младите со посебен фокус на два аспекти – услови на виша сила (пандемија) и маргинализирани групи на млади и да се зајакне влијанието на младите и невладините организации со подготвен Документ со препораки за зголемување на вработеноста кај младите.Во рамките на овој проект, здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, како партнерска организација организира локална јавна дискусија во Младинскиот културен центар – Новаци на која учество зедоја градоначалникот Љубе Кузманоски, Проф. д-р Моника Марковска, претставничката од АВРСМ Славица Грујо, млади невработени, претставници на граѓански организации, директорот на ЈКП „Комунална Хигиена” – Новаци, Петар Велјановски и директорката на ОУ „Браќа Миладиновци” с.Добрушево, Македонка Соклевска.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content