Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик

Јавниот повик до доверителите на општина Новаци и доверителите на единките корисници основани од општина Новаци, од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања го имате ТУКА. Пријавата можете да ја најдете ТУКА.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content