Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СО ЕУ ДО ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ

Здржението за европска интеграција Европска гледна точка во тек реализира уште еден проект насочен према ЕУ интеграцијата. Станува збор за проектот „Со ЕУ до подобро образование“ кој што е поддржан и финансиран од Општина Новаци. Дел од овој проект е и обука која моментално е во тек и се одвива во село Старавина, Мариово насловена како „Пишување, аплицирање и реализирање на проекти во Образовниот систем преку ЕУ фондовите“. Оваа обука е наменета за наставниот и стучниот кадар на О.У. Славко Лумбарковски од Општина Новаци.

Учесниците на обуката ќе имаат прилика да слушат и научат од компетенти предавачи со долгогодишно искуство на проекти од ЕУ за можностите кои ги нудат Европските фондови во образованието, односно на обуката предавачите ќе ги запознаат учесниците со истражување и пронаоѓање активни повици, како да се пишуваат предлог проекти, како да се аплицира и во случај да има одобрен некој проект преку ЕУ фондовите како истиот да се реализира односно да се менаџира. Во проектот е предвидено освен одржувањето на обуката да има и процес на менторирање, односно во следниот период да се аплицира заеднички предлог проекти на Европска гледна точка и О.У. Славко Лумбарковски, а истите да бидат подготвени од учесниците на обуката со менторство на предавачите.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content