Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Состанок со претставници од Министерство за транспорт и врски, администрацијата, проектантите и жителите за реконструкцијата на уличната мрежа до Индустриската зона Новаци

Одржавме многу корисен информативен состанок со претставници од Министерство за транспорт и врски, администрацијата, проектантите и жителите за претстојната реконструкцијата на дел од уличната мрежа за с. Новаци – улица од пошта до Златен клас до крајот на каналот, која ќе води до Индустриската зона Новаци.

Имавме одлична дискусија и договоривме многу важни понатамошни чекори околу проектната документација, атмосферското одводнување на патот, изготвувањето на плановите за експропријација, отстранување на времените објекти и ревегатација.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content