Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СЕ РЕШАВА ПРОБОЛЕМОТ СО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНО ОРЕХОВО

По барање на Месната заедница на с.Долно Орехово, на седница на Советот на ОпштинаНоваци одобрени се финансиски средства во висина од 123.566,00 денари за набавка на градежни материјали за решавање на проблемот со водоснабдувањето.

„Денес направив увид на терен во Долно Орехово каде се поставува пластично полиетиленско црево Ф 63 во должина од 450 метри и соодветните спојки со цел да се реши долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на жителите на ова мариовско село. На овие градежни зафати им претходеше ископ на земја со соодветна градежна механизација со цел поставување на водоводното црево.“  рече Стевче Стевановски, градоначалник на Општина Новаци.

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content