Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се изведуваат градежно занаетчиски работи во ЦОУ ,,Славко Лумбарковски “во Новаци

Во тек се градежно занаетчиски работи од типот на гипсерски, фасадерски и молерофарбарски работи во ЦОУ ,,Славко Лумбарковски “во Новаци .

Се врши стружење и крпење на внатрешните стари ѕидови и тавани, нивно премачкување со подлога, боење со боја со 2 премази и боење на ѕидови со мрсна боја.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content