Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СЕ АСФАЛТИРААТ ЛОКАЛНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

Во тек се градежни активности за асфалтирање на локални улици во 10 -тина населени места во општина Новаци.Асфалтирањето на нови локални улици е согласно планот и програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици за 2021 година.Согласно Програмата предвидени се 6 милиони денари со вклучен ддв обрзбедени од буџет на општина Новаци за изградба на 1.300 метри локални улици во населените места(Рапеш, Маково, Горно Агларци, Рибарци, Скочивир, Добровени, Гермијан, Живојно, Новаци ).Градиме нова локална патна инфраструктура бидејќи секој граѓанин ни е важен.Се грижиме за секое населено место и ги подобруваме условите за живот.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content