Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ОПШТИНА НОВАЦИ – РЕКОРДЕР ВО ЗАШТЕДА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДУРИ 76%

Според вчера објавеното истражување кое го направија националните медиуми, а благодарение на информираноста, досетливоста и соработката со институциите на градоначалникот на Општина Новаци, Стевче Стевановски, Општина Новаци заштедила дури 76 % на сметката за електрична енергија, со што стана рекордер во државата за економичност и домаќинско работење.

Имајќи ја предвид целокупната состојба со пазарот со електрична енергија, до пред неколку месеци, сметките за електрична енергија достигнуваа суми и до 1 милион денари.

Имено градоначалникот на Општина Новаци Стевче Стевановски на ден 17.10.2022 година склучи Анекс на Договор бр.05 – 61/10 со приватниот партнер Џемдаг ИНТ ДООЕЛ Ресен, согласно Одлуката на Советот на Општина Новаци за давање на правото на користење на мрежата за јавно осветлување на територијата на Општина Новаци.

На овај начин Општина Новаци од слободниот пазар премина на регулиран пазар со што сметката за електрична енергија се намали неколкукратно. Само за илустрација откако Стевановски го склучил Анекс Договорот , последната сметка за електрична енергија на Општина Новаци за месец октомври 2022 година изнесува 212.136,00 денари.

Општина Новаци предводена од градоначалникот Стевче Стевановски во исминатата 1 година работела и ќе продолжи да работи економично, отчетно и домаќински во интерес на жителите на Општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content