Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци започна со проектот „ Растеме и учиме заедно 2“ од Програмата Општинско корисна работа.

Општина Новаци започна со проектот „ Растеме и учиме заедно 2“ од Програмата Општинско корисна работа.

Станува збор за 9 месечен проект преку кој ќе бидат ангажирани двајца дефектолози, логопеди за работа со децата од OOУ„ Славко Лумабрковски“ и детската градинка „ Бамби“ од Новаци.

Општина Новаци проектот го реализира во соработка со UNDP, Агенцијата за вработувaње на Република Северна Македонија и Министерство за труд и социјална политика .

„Општинско корисна работа“ претставува програма која на тешко вработливите лица им нуди можност за социјално вклучување преку работни ангажмани со скратено работно време. 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content