Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци ангажира невработени лица преку проектот „Ранливи категории 4“

Општина Новаци ќе ангажира вкупно седум долгорочно невработени лица од кои шест ќе се грижат и ќе им даваат помош и нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови а едно лице ќе биде ангажирано како неговател – воспитувач во ЈУДГ Бамбри во Новаци.

Станува збор за проектот „Ранливи категории 4“ од Програмата Општинско корисна работа на УНДП, АВРМ и МТСП.

– Овој деветмесечен проект почнува од 1 јули 2023  и ќе трае до 30 март следната година. Во рамки на проектот ќе бидат ангажирани вкупно 7 долгорочно невработени лица од кои 6 лица за грижа на стари и изнемоштени лица во домашни услови и едно лице за воспитувач во детската градинка во Новаци. Шест лица се финансирани од УНДП, додека едно лице е целосно финансирано од буџетот на Општина Новаци, информира градоначалникот на Општина Новаци,Стевче Стевановски.

Од тамошната локална самоуправа посочуваат дека „Општинско корисна работа“ претставува програма која на тешко вработливите лица им нуди можност за социјално вклучување преку работни ангажмани со скратено работно време.

Општина Новаци до крајот на месец мај го имплементираше претходниот проект  од оваа програма насловен како „Ранливи категории 3“ со кој беа ангажирани 6 лица за грижа на стари лица во домашни услови од кои 4 беа пкриени со средства од проектот а две лица беа целосно финансирани со буџетски средства.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content