Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Нови два детски паркови со реквизити во Новаци

Во тек се активности за подготвување на терените за нови два детски паркови со реквизити во Новаци.На барање на жителите од с.Новаци на соодветните локации веќе во тек се градежни активности за подигнување на два детски забавни паркови на две локации и тоа кај 10-ти канал (горна маала) и пред фудбалскиот стадион (во тријаголникот).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content