Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ Р511-КРСТОСНИЦА С.СТАРАВИНА-С.БУДИМЕРЦИ ДО МАНАСТИР СВ.АТАНАС С.СТАРАВИНА

должина 811 метри
средства 4.601.062 денари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
мерка 323 -зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја
изведувач-СВ ИНВЕСТ Дооел Битола

Го развиваме и унапредуваме манастирскиот туризам

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content