Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ИЗГРАДБА НА ВОДОПОИЛО ВО С.РАПЕШ

✅средства од Министерство за животна средина и просторно планирање
✅по програма за распределба на средства остварени по основ на надоместок за произвоство на енергија од фосилни горива
✅по програма за управување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2019г

Изведувач на градежните работи -Интер Триунф Дооел Битола

Ги реализираме барањата на граѓаните.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content