Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЗАВРШИ ИЗГРАДБАТА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С.БАЧ

Фотографија на Љубе Кузманоски - Градоначалник на Општина Новаци.

должина 237 м
средства од Министерство за животна средина и просторно планирање по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменска дотација за општина Новаци .
изведувач-ИНТЕР ТРИУМФ ДООЕЛ БИТОЛА

се грижиме за животната средина и ги реализираме барањата на локалното население од с.Бач

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content