Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Жителите на Гермијан добија нови тротоари, партерно и настрешница

На барање на жителите на село Гермијан изградени се нови тротоари и пешачки зони заради безбедно движење на жителите на ова населено место.

Исто така направено е и комплетно ново партерно уредување и настрешница во  манастирчето Рождество на Пресвета Богородица.

Средствата за овие проекти се обезбедени дел од Бирото за развој на планските региони во Р.Македонија а дел од буџетот на општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content