Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

АСФАЛТИРАНИ СЕ ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА НИЗ ОПШТИНА НОВАЦИ НА ПОВРШИНА ОД 5000 m2

Се привршуваат активностите околу асфалтирањето на локалните патишта и улици на површина од 5000 м2 низ Општина Новаци и тоа во следните населени места: Гермијан, Бач, Рибарци, Скочивир, Новаци , Горно Агларци и патот Долно Орехово – Грумази.

„Во изминатиот период се спроведуваше асфалтирање на локални патишта и улици на површина од 5000 м2 скоро низ цела територија на Општина Новаци согласно програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици која секоја година ја одобрува Советот на Општина Новаци. Согласно оваа програма се што беше планирано е остварено а градежните зафати имаа вкупна вредност од 7 милиони денари.“ рече Стевче Стевановски, градоначалник на Општина Новаци.

Со овие активности целосно е реализирана Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Новаци за 2023 година. Средствата се обезбедени во најголем дел од буџетот на Општина Новаци и Јавното претпријатие за државни патишта.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content