Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци има имплементирано неколку проекти кои беа финансирани од ЕУ.

Back to top
Skip to content