Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Сите дополнителни анекси на договори кои се склучени од страна на Општина Новаци, можете да ги најдете на следниот линк, со избирање на Договорен орган: ЕЛС Новаци и кликнување на Пребарувај:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notifications-for-accp-change

Back to top
Skip to content