Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се градат тротоари во Новаци, Добромири и Гермијан

15151034_10154741213523988_451347339_n

Започнаа активностите околу изградбата на тротоари во Новаци во должина од 400 метри на регионалниот пат Р1311.

„ Настојуваме да го искористиме убавото време во моменот и да завршиме што повеќе градежни активности кои ни се планирами. Поставуваме тротоари во Новаци на регионалниот пат Р1311 во должи на од 400 метри. Вредноста на овој зафат изнесува 1,7 милион денари. “  рече Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци.

Покрај во Новаци поставувањето на тротоари е започнато и во Гермијан и Добромири.

15086345_10154741213493988_669784967_n

„ Покрај во Новаци, паралелно се поставува тротоари и во Добромири во должина од 340 метри – вредност 1,4 милион денари и Гермијан  во должина од 600 метри – вредност 1,2 милион денари. “  рече Котевски.

Средствата за овие градежни активности – изградба на тротоари во трите населени места: Новаци, Доброимир и Гермјан се обезбедени од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ односно преку Фондот за фосилни горива.

Back to top
Skip to content