Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Санирани се банкините од локалниот пат Новаци-Рибарци во должина од 2.5 км.

Фотографија на Љубе Кузманоски - Градоначалник на Општина Новаци.

Санирани се банкините од локалниот пат Новаци-Рибарци во должина од 2.5 км.

Back to top
Skip to content