Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одлука за спроведување на стратегиска оценка (Регионален план за управување со отпад)

Почитувани, на следниот ЛИНК можете да ја најдете Одлуката за спроведување на стратегиска оценка за планскиот документ “Регионален план за управување со отпад за Пелагониски плански регион”, кој го донесува Советот на општината, на предлог на Меѓуопштински одбор за управување со отпад.

Back to top
Skip to content