Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Верификациона комисија

Претседател: Александар Канзуровски

Членови:

 1. Николче Димовски
 2. Пецо Дојчиновски
 3. Сузана Јовановска
 4. Љупчо Петровски

Кандидациона комисија

Претседател: Љупчо Петревски

Членови:

 1. Славица Најдовска Стојковска
 2. Горан Велјановски
 3. Николче Димовски
 4. Наумче Смилевски

Комисија за мандатни прашања

Претседател: Горан Велјановски

Членови:

 1. Александар Канзуровски
 2. Николче Димовски
 3. Наумче Смилевски
 4. Сузана Јовановска

Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој

Претседател: Славица Најдовска Стојковска

Членови:

 1. Пецо Дојчиновски
 2. Горан Велјановски
 3. Наумче Смилевски
 4. Иванчо Котевски

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Николче Димовски

Членови:

 1. Александар Канзуровски
 2. Горан Велјановски
 3. Наумче Смилевски
 4. Сузана Јовановска

Комисија за Статут и прописи

Претседател: Пецо Дојчиновски

Членови:

 1. Александар Канзуровски
 2. Славица Најдовска Стојковска
 3. Наумче Смилевски
 4. Сузана Јовановска

Комисија за општествени дејности

Претседател: Иванчо Котевски

Членови:

 1. Љупчо Петровски
 2. Славица Најдовска Стојковска
 3. Пецо Дојчиновски
 4. Горан Велјановски

Комисија за еднакви можности

Претседател: Сузана Јовановска

Членови:

 1. Љупчо Петровски
 2. Славица Најдовска Стојковска
 3. Пецо Дојчиновски
 4. Александар Канзуровски

Комисија за месна самоуправа

Претседател: Наумче Смилевски

Членови:

 1. Љупчо Петровски
 2. Александар Канзуровски
 3. Горан Велјановски
 4. Николче Димовски
Back to top
Skip to content