Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЗАПОЧНА ТАМПОНИРАЊЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

Фотографија на Љубе Кузманоски - Градоначалник на Општина Новаци.

Во тек е тампонирање на полските патишта на територија на општина Новаци согласно програмата за изградба и одржување на полски патишта за 2020 година.

Согласно програмата предвидено е тампонирање на 10 км полски патишта во атарите на 15 населени места во општина Новаци со цел поголема и полесна пристапност на земјоделците до своите земјоделски површини.

Со програмата е опфатено и тампонирање на дел од најоштетените локалени патишта до населените места с .Груништа , с.Велесело, с.Рапеш, с.Маково.

Вкупната вредност на овие градежни работи изнесува 9 милиони денари а средствата се обезбедени од Буџет на општина Новаци за 2020г.

Back to top
Skip to content