Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Вклученоста на жителите на општина Новаци во развивање јавни политки на локално ниво и нивната ефективност

DSC_9987

Општина Новаци е вклучена во проектот „Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивната ефективност“. Целта на оваа анализа е да ги истражи постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивната ефективност.  Со овој се очекува општината ќе добие подобра претстава и разбирање на постоечките механизми за консултација со граѓаните  во процесот на развивање јавни политики на локално ниво, да се  олесни дискусијата меѓу локалните чинители, да се поттикне споделување на добро практики и механизми за консултации со ЕЛС и да се лобира кај општините за институционализација на предложените механизми.

 

Резултатите од истражувањето ќе бидат  објавени (електронски) со што ќе бидат достапни на интернет. Анализата ќе послужи како алатка за лобирање кај општините за користење различни алатки за консултации со граѓаните.

 

Анализата е дел од проектот „Негување на партиципативната демократија“  финансиран од Европската Унија спроведуван од Фондацијата за развој на локаланата заедница-Штип.

 

Back to top
Skip to content