Градоначалник

Лазар Котевски е роден во 1950 година во с.Новаци. Основно образование завршил во родното место, гимназиско и педагошко образование во Битола. Лазар Котевски целосно е поврзан со своето родно Новаци, тој уште како млад се вклучува во редот на спортските и културно уметничките друштва во селото и со своето учество и заложби дава сесрдна помош во развојот спортот и културата во Новаци. До 1990 година Лазар Котевски работи во ЗИК Пелагонија – Пелагонија комерц, а потоа oтвора своја фирма од економски и трговски карактер.

    Во време на почетокот на плурализмот Лазар Котевски се вклучува во процесот на демократизацијата на општеството со акцент на насоката да дојде до израз гласот на народот. Од тие причини е предложен за градоначалник и со големо мнозинство е избран да ја врши оваа одговорна активност во општината, која има традиција на локално ниво. Избран е за градоначалник на општина Новаци на 01.04.2005 година. Од тој датум до денешни денови неговиот авторитет е на прогресивна висина меѓу граѓанството во општинското подрачје, меѓу општествено – политичките структури во Република Македонија поради неговите големи заложби за решавање и реализирање на проекти од стопански и друг вид на карактер. Заради ова, избран е со 80 % од гласовите во вториот круг за градоначалник.

Покрај другото, Лазар Котевски е познат донатор во решавање на социјални прашања, во развојот на спортот, уметноста, науката и образованието. Во својство на градоначалник е авторитетен и своите работни обврски ги изведува навреме, чесно и достоинствено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php