Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Сузана Јовановска

Член на Советот на општина Новаци

Политичка партија: СДСМ и коалицијата

Образование: ССС Економски техничар

Вработена во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци

Back to top
Skip to content