Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oдржување на нивото на чистота на јавни површини во општина Новаци

ЈП “Комунална Хигиена”-Новаци води континуирана грижа за подигнување и одржување на нивото на чистота на јавни површини.Екипа од комуналното претпријатие спроведе акција на генерално машинско чистење, миење и метење и отстранување на ризлата од тротоарите и главниот пат кој поминува низ Новаци со цел намалување на нивото на прашина која се создава од големата фрекфренција на сообраќај по овој пат.

Можно е да е слика од надвор

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content