Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Оглас за ангажман на надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање

Почитувани,

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива Историја, Жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на четворица надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

Back to top