Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оглас за ангажман на надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање

Почитувани,

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива Историја, Жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на четворица надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

Back to top
Skip to content