Јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби

Почитувани, Градоначалникот на Општина Новаци објавува јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на платеници за сопствени потреби. Со овој повик ќе се субвенционираат дел од трошоците за подигување на пластеници за сопствени потреби и се утврдуваат корисниците, начинот, постапката, вкупен износ, максималниот износ, критериумот … Continue reading Јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби