Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби

Почитувани, Градоначалникот на Општина Новаци објавува јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на платеници за сопствени потреби.

Со овој повик ќе се субвенционираат дел од трошоците за подигување на пластеници за сопствени потреби и се утврдуваат корисниците, начинот, постапката, вкупен износ, максималниот износ, критериумот за избор, прифатливите трошоци и придружните документи за докажување на трошоците кои се однесуваат на доделувањето на неповратна, еднократна финансиска поддршка за надоместување на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за производство на еколошки-органски земјоделски производи за сопствени потреби на жителите на територијата на Општина Новаци.

Back to top
Skip to content