Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Урбанистички план за село Будимирци

Почитувани, во продолжение го имате Јавниот повик за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Урбанистички план за село Будимирци, Општина Новаци за плански период 2021 – 2031 година, Предлог планот – Урбанистички план за село Будимирци и Анкетниот лист.

Јавниот повик ќе трае 15 денови, почнувајќи од 10.08.2023 и истиот ќе трае до 26.08.2023 година, додека Јавната анкета ќе трае 30 денови од денот на објавувањето на Соопштението и тоа од 01.09.2023 до 03.10.2023 година.

Back to top
Skip to content