Јавен повик за доделување на финансиска помош

Почитувани, во продолжение може да го најдете јавниот повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на општина Новаци за 2023 година, како и соодветните апликациони формулари.