Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за доделување на финансиска помош

Почитувани, во продолжение може да го најдете јавниот повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на општина Новаци за 2023 година, како и соодветните апликациони формулари.

Back to top
Skip to content