Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на Општина Новаци за 2024 година

Почитувани, јавниот повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на Општина Новаци за 2024 година и потребните документи можете да ги најдете подолу:

Back to top
Skip to content