Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за Јавен увид – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Д3 – Теренски градби за спорт и рекреација на КП 1744, КП 1746, КП 1747, КП 1748, КП 1749, КП 1751, КП 1752, КП 1753 и дел од КП 1203, КО Зовиќ 1

Се известуваат сите граѓани на Општина Новаци дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Д3 – Теренски градби за спорт и рекреација на КП 1744, КП 1746, КП 1747, КП 1748, КП 1749, КП 1751, КП 1752, КП 1753 и дел од КП 1203, КО Зовиќ 1. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 07.03.2024 до 25.03.2024 година.

Back to top
Skip to content