Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Почитувани, ве известуваме дека во период од 29.09.2022 година, до 29.10.2022 година секој работен ден од 08:00 до 15:30, општина Новаци организира јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци – вон град Општина Новаци, планси период 2021-2026, која ќе се спроведе со излагање на Планот во просториите на општина Новаци.

Back to top
Skip to content