Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 44та седница на Совет на општина Новаци

44та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 13.03.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 43-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Статут за измена и дополнување на Статутот на Општина Новаци;
 3. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Општина Новаци за 2023 г.;
 4. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на Општина Новаци за 2023 г.;
 5. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на извршените работи за одржување на јавна чистота во Општина Новаци за 2023 год.;
 6. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комунална хигиена“– Новаци за 2023 год.;
 7. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци за 2023 год.;
 8. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на ЈОУДГ „Бамби“ – Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на МЈП „Пелалинк“ за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 год.;
 10. Разгледување на Барање од Црковен одбор на манасторот „Св. Ѓоргија“ од с. Паралово  за набавка на прехрамбени продукти и пијалоци за одбележување на панихида;
 11. Советнички прашања.    

.

Back to top
Skip to content