Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 37ма седница на Совет на општина Новаци

37-ма седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 13.11.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од 35-та седница на Совет на Општина Новаци;
  2. Разгледување и усвојување на Записникот од 36-та седница на Совет на Општина Новаци;
  3. Разгледување и усвојување на  Финансиски извештај за работењето на ЈПКД „Коминална хигиена“ – Новаци за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 год.;
  4. Разглeдување и усвојување на Правилник  за основна  плата и додатоци на плата на вработените во ЈКП „Комунална Хигиена“ Новаци;
  5. Разгледување на Барање за градежен матерјал од Месна заедница и Црковен одбор на с. Гермијан;
  6. Советнички прашања.
  Back to top
  Skip to content