Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 36та седница на Совет на општина Новаци

36-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 31.10.2023 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Новаци за 2023 г.  и донесување на Одлука;
  2. Разгледување на Финансиски извештај за работењето на ЗУСК „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2022/23 год. и донесување на Одлука;
  3. Разгледување на Барање од ЗУСК „Славко Лумбарковски“- Новаци за финансиски средства за реализација на физичките активностите во учебната 2023/24 год ;
  4. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content